BOB distribution
#HolderAmountPercentage
1bitcoincash:qrnyrhv6z2yp05yqdxkynwxk84uq9awk0v495s9fmc1100.00%