SAFE distribution
#HolderAmountPercentage
1bitcoincash:qqpjk3u7clr23aqh6f3x2a2n4yts6z5w9gqkt93mkj372000017.71%
2bitcoincash:qr4lk0ye4g2gkmytegwqvk25qm57pxx2dqtxx8v7hw100000.05%